Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Για τη διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου απαιτείται συνεργασία όλων των παραγόντων (Διοίκησης, Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας και εργαζομένων του Πανεπιστημίου), με κοινό σκοπό την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου στο χώρο της εργασίας και την εξασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου φροντίζει για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Έχει ως υποχρέωση:

  • Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγιεινή σε όλους τους χώρους εργασίας του Πανεπιστημίου.
  • Να παρέχει συνεχή πληροφόρηση και καθοδήγηση των εργαζομένων ώστε να υπάρχει ασφάλεια στους χώρους εργασίας των εργαζομένων, των φοιτητών και των επισκεπτών.
  • Να παρέχει όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για τη χρήση των εγκαταστάσεων και να εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή όδευση σε περίπτωση κινδύνου.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας είναι οι σύμβουλοι του Πανεπιστημίου σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Κύρια καθήκοντά τους είναι η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.

Κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.1 του Προεδρικού Διατάγματος 17/96 (“Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK”) έχει υποχρέωση:

“να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει, ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του”.                                

 

Εργονομικές συμβουλές για εργασία από το σπίτι 

(Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19

  cov

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

 

maska

Πρόληψη μετάδοσης εποχικής γρίπης

Ενόψει της έναρξης της περιόδου αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης  θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

  • Το πιο αποτελεσματικό όπλο για την πρόληψη της γρίπης είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων (άτομα 60 ετών και άνω, εγκυμοσύνη, ενήλικες με χρόνια νοσήματα).
  • Στο χώρο της εργασίας, ιδίως σε υπηρεσίες όπου υπάρχει συναλλαγή με κοινό, θα πρέπει να διατίθενται στους εργαζόμενους αλκοολούχα αντισηπτικά για τα χέρια, όταν το συχνό πλύσιμο με νερό και σαπούνι δεν είναι εφικτό.

Για πληρέστερη ενημέρωση, παρακαλώ ανατρέξτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο.