Από τον Δεκέμβριο του 2009 το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, οι οποίοι με τακτικούς ελέγχους και προληπτικές επισκέψεις φροντίζουν για την εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας είναι οι σύμβουλοι του ΕΑΠ στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Κύρια καθήκοντά τους είναι η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας, τα οποία είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.

Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας ΕΑΠ:  Ανωγιάτης Χρήστος (μηχανολόγος μηχανικός)

Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης. Ο Τεχνικός Ασφαλείας:

 • Είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Ελέγχει και επιβλέπει την ασφάλεια και υγιεινή των εγκαταστάσεων.
 • Προτείνει μέτρα προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων.
 • Υποδεικνύει ασφαλείς μεθόδους εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών.
 • Προτείνει τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Σε συνεργασία με την επιχείρηση εκπονεί τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (όπως σε περίπτωση φωτιάς, σεισμού, τρομοκρατικής ενέργειας) και εκπαιδεύει ανάλογα τους εργαζόμενους.
 • Προτείνει την σωστή σήμανση του χώρου εργασίας.
 • Δίνει κατευθύνσεις για την δημιουργία από το ΕΑΠ πλάνου διαφυγής από τις εγκαταστάσεις σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
 • Προτείνει εργονομικές βελτιώσεις και γενικότερα βελτιώσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ιατρός Εργασίας

Ιατρός Εργασίας ΕΑΠ: Τριανταφύλλου Δήμητρα  (ιατρός εργασίας)

Ο Ιατρός Εργασίας έχει συμβουλευτικές και εποπτικές αρμοδιότητες μέσα στην επιχείρηση. Παρέχει συμβουλές και υποδείξεις στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές του υποδείξεις τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο. Ο Ιατρός Εργασίας:

 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζόμενων σχετικό με τη θέση εργασίας τους. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά και εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της Υγείας και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
  • Eπιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη. Προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  • Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας, όπου αυτά απαιτούνται.
  • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
  • Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζόμενων στους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους, καθώς και τους τρόπους πρόληψής τους.
  • Οργανώνει τις υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών
 • Πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιαδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία.
 • Τηρεί για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης σχετικό ιατρικό φάκελο όπως έχει υποχρέωση από τον Νόμο
 • ‘Εχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download
Μετάβαση στο περιεχόμενο