Επικοινωνία

Για κάθε θέμα που άπτεται της υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό σας χώρο μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας

- τηλεφωνικά στο 2610 367388 (εσωτερικό 7388)

- με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.