ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου:

  • Τηλέφωνα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: 199
  • Τηλέφωνο Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): 166
  • Τηλέφωνα φύλαξης Ε.Α.Π.: 2610 367384 (7384), 6974 045965
  • Τηλέφωνο Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας: 2610 367388 (7388)